8D REPORT - 2 dny

8D REPORT - 2 dny
Kód produktu: AD229
Vaše cena: 3 100,00 Kč

 

Workshop je rozložen na dvě části - v první části jsou posluchači seznámeni s problematikou řízení chyb v obecné rovině v návaznosti na mezinárodní standard ISO 9001, rovněž se seznámí se základním principem nástroje 8D Report.

Ve druhé části (2. den) jsou posluchači vedeni k osvojení praktik a činností využitím podnikové metodiky 8D Report při řešení konkrétního firemního zadání – úkolu, v rámci jehož řešení uplatní nástroj 8D Report a zafixují si jeho využití v praxi.

  

 

1.den

Zahájení workshopu, představení účastníků, očekávání

 

Principy a filozofie řízení chyb z pohledu mezinárodních standardů

 

Metody a nástroje pro řízení chyb 

 

Seznámení s nástrojem 8D Report

 

 

2.den

Řešení konkrétního firemního zadání formou 8D Reportu (práce ve skupinách)

 

Zadání konkrétního úkolu managementem 

 

Analytická příprava pod vedením lektora

 

Řešení konkrétního úkolu

 

Prezentace řešení zadavateli – managementu společnosti

 

Vyhodnocení workshopů – přínosy, náměty, připomínky

 

 

Přínos workshopu: 

účastníci se seznámí se základními principy řízení chyb ve výrobě a s konkrétním využitím 8D Reportu. 

Workshop je veden zcela v praktické rovině, důraz je kladen především na příklady z praxe, používání moderních prezenčních technik a maximální zapojení účastníků (simulace interních auditů). 

 

Pro koho je worhshop určen?

Pro všechny, kteří se chtějí naučit efektivně řešit problémy (a nemusí to být jen ty firemní ... )

 

Co účastník obdrží po skončení workshopu?

  1. Osvědčení o absolvování
  2. spoustu teoretických i praktických rad
  3. názory a rady odborníka
  4. nové kontakty

 

Lektor: Ing. Marek Mitáček

 

Cena zahrnuje:

 

  • workshop
  • pracovní materiály
  • drobné občerstvení
  • Osvědčení o absolvování workshopu