Certifikační zkouška Interní auditor QMS

Certifikační zkouška Interní auditor QMS
Kód produktu: AD239
Vaše cena: 1 000,00 Kč

Certifikační zkouška Interní auditor QMS je určena pro studenty 5.ročníku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Podmínkou pro účast na certifikační zkoušce je 100% účast na zvýrazněných přednáškách a cvičeních předmětu "Hodnocení výkonnosti podniku".

Certifikační zkouška se skládá z písemného testu, u kterého uchazeč označuje jednu správnou odpověd ze čtyřech možných. Pro úspěšné složení musí uchazeč  dosáhnout skore 35 správných odpovědí z 50 možných.

Pro úspěšném složení certifikační zkoušky uchazeč obdrží osvědčení Interní auditor Systému managementu kvality.

Platnost osvědčení je stanovena na 3 roky.