Systém řízení bezpečnosti informací podle ISO 27001:2014

Systém řízení bezpečnosti informací podle ISO 27001:2014
Kód produktu: AD128
Vaše cena: 1 900,00 Kč

Tento kurz Vám ve velmi zajímavé podobě příblíží podstatu systému řízení bezpečnosti informací, která je popsána v normě ISO 27001. Díky tomuto kurzu posluchači konečně pochopí, proč a jkaým způsobem chránit firmení informace. 

Osnova kurzu:
Úvod
Struktura mezinárodní normy, její provázanost s ostatními systémy 
Vysvětlení jednotlivých kapitol normy
- Kontext
- Leadership
- Plánování
- Podpora
- Provoz
- Měření a monitorování
- Zlepšování 
Praktické rady k auditu, klasifikaci informací, Prohlášení o aplikovatelnosti
Shrnutí a diskuse
Ukončení kurzu
 

Kurz je určen pro:
podnikatele, manažery a vedoucí na všech úrovních řízení

Místo konání:
Brno, U vlečky 29/5 - v sídle splečnosti TDS Brno;

Délka kurzu:
8 hodin

V ceně kurzu je zahrnuto:
občerstvení;
přednáškové materiály v českém jazyce;